โรงเรียนกศน.ตำบลอุ่มเม่า

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลอุ่มเม่า
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล อุ่มเม่า
เขต/อำเภอ โพนทอง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -