โรงเรียนกศน.ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โพธิ์ศรีสว่าง
เขต/อำเภอ โพนทอง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ kwunchai101@hotmail.com
เว็บไซต์ -