โรงเรียนกศน.ตำบลหนองใหญ่

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหนองใหญ่
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หนองใหญ่
เขต/อำเภอ โพนทอง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ kongtub.11@hotmail.com
เว็บไซต์ -