โรงเรียนกศน.ตำบลสว่าง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลสว่าง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล สว่าง
เขต/อำเภอ โพนทอง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ s.sirichit@hotmail.com
เว็บไซต์ -