โรงเรียนกศน.ตำบลโคกกกม่วง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโคกกกม่วง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โคกกกม่วง
เขต/อำเภอ โพนทอง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ serongang_son@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -