โรงเรียนกศน.ตำบลแวง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลแวง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล แวง
เขต/อำเภอ โพนทอง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ walailak_pom@hotmail.com
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4613/002/