โรงเรียนกศน.ตำบลชานุวรรณ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลชานุวรรณ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ชานุวรรณ
เขต/อำเภอ พนมไพร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ sirichantra16@hotmail.com
เว็บไซต์ korsornorroiet.nfe.go.th/4610/007/