โรงเรียนกศน.ตำบลค้อใหญ่

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลค้อใหญ่
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ค้อใหญ่
เขต/อำเภอ พนมไพร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ nushchinrum@hotmail.com
เว็บไซต์ -