โรงเรียนกศน.ตำบลสระแก้ว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลสระแก้ว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล สระแก้ว
เขต/อำเภอ พนมไพร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ pannang2503@hotmail.com
เว็บไซต์ -