โรงเรียนกศน.ตำบลคำไฮ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลคำไฮ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล คำไฮ
เขต/อำเภอ พนมไพร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ Khampan2503@hotmail.com
เว็บไซต์ -