โรงเรียนกศน.ตำบลนานวล

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนานวล
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นานวล
เขต/อำเภอ พนมไพร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ naronk-tothaiya@hotmail.com
เว็บไซต์ 202.143.139.100/4610/012