โรงเรียนกศน.ตำบลโพธิ์ชัย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโพธิ์ชัย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โพธิ์ชัย
เขต/อำเภอ พนมไพร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ anothai2519@live.com
เว็บไซต์ -