โรงเรียนกศน.ตำบลโคกสว่าง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโคกสว่าง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โคกสว่าง
เขต/อำเภอ พนมไพร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ kroonutnut@hotmail.com
เว็บไซต์ 202.143.139.100/4610/011