โรงเรียนกศน.ตำบลวารีสวัสดิ์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลวารีสวัสดิ์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล วารีสวัสดิ์
เขต/อำเภอ พนมไพร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ wachiracom@hotmail.com
เว็บไซต์ 202.143.139.100/4610/004