โรงเรียนกศน.ตำบลโพธิ์ใหญ่

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโพธิ์ใหญ่
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โพธิ์ใหญ่
เขต/อำเภอ พนมไพร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ Chit_s@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -