โรงเรียนกศน.ตำบลหนองทัพไทย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหนองทัพไทย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หนองทัพไทย
เขต/อำเภอ พนมไพร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ narathip_28@hotmail.com
เว็บไซต์ -