โรงเรียนกศน.ตำบลกุดน้ำใส

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลกุดน้ำใส
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล กุดน้ำใส
เขต/อำเภอ พนมไพร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ sepuknaom@hotmail.com
เว็บไซต์ 202.143.139.100/4610/006