โรงเรียนกศน.ตำบลแสนสุข

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลแสนสุข
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล แสนสุข
เขต/อำเภอ พนมไพร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ uraxbam@gmail.com
เว็บไซต์ http://korsornorroiet.nfe.go.th/4610/005/