โรงเรียนกศน.ตำบลพนมไพร

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลพนมไพร
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล พนมไพร
เขต/อำเภอ พนมไพร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ sommari_094@hotmail.com
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4610/002/