โรงเรียนกศน.ตำบลบึงนคร

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบึงนคร
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บึงนคร
เขต/อำเภอ ธวัชบุรี
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ doungrat2522@hotmail.com
เว็บไซต์ http://202.143.139.101.4608