โรงเรียนกศน.ตำบลเขวาทุ่ง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเขวาทุ่ง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เขวาทุ่ง
เขต/อำเภอ ธวัชบุรี
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4608/012/