โรงเรียนกศน.ตำบลศรีโคตร

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลศรีโคตร
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ศรีโคตร
เขต/อำเภอ จตุรพักตรพิมาน
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ parares_teeb@hotmail.com
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4607/106/