โรงเรียนกศน.ตำบลลิ้นฟ้า

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลลิ้นฟ้า
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ลิ้นฟ้า
เขต/อำเภอ จตุรพักตรพิมาน
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ Rungnarak1620@hotmail.co.th
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4607/100/