โรงเรียนกศน.ตำบลอีง่อง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลอีง่อง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล อีง่อง
เขต/อำเภอ จตุรพักตรพิมาน
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4607/101e-ngong