โรงเรียนกศน.ตำบลป่าสังข์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลป่าสังข์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ป่าสังข์
เขต/อำเภอ จตุรพักตรพิมาน
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4607/104/