โรงเรียนกศน.ตำบลดงกลาง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลดงกลาง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ดงกลาง
เขต/อำเภอ จตุรพักตรพิมาน
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ prayong1403@gmail.com
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4607/105/