โรงเรียนกศน.ตำบลโคกล่าม

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโคกล่าม
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โคกล่าม
เขต/อำเภอ จตุรพักตรพิมาน
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4607/109/