โรงเรียนกศน.ตำบลเมืองหงส์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเมืองหงส์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เมืองหงส์
เขต/อำเภอ จตุรพักตรพิมาน
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ 202.143.139.101/4607/107uplond/