โรงเรียนกศน.ตำบลหนองผือ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหนองผือ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หนองผือ
เขต/อำเภอ จตุรพักตรพิมาน
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ kukiat101@hotmail.co.th
เว็บไซต์ korsornorroiet.nfe.go.th/4607/108/