โรงเรียนกศน.ตำบลขี้เหล็ก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลขี้เหล็ก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ขี้เหล็ก
เขต/อำเภอ ปทุมรัตต์
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ keyleg_nfe@hotmail.com
เว็บไซต์ http://korsornorroiet.nfe.go.th/4609/005/index.php