โรงเรียนกศน.ตำบลโนนสง่า

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโนนสง่า
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โนนสง่า
เขต/อำเภอ ปทุมรัตต์
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ pee_o_y@hotmail.com
เว็บไซต์ -