โรงเรียนกศน.ตำบลสระบัว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลสระบัว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล สระบัว
เขต/อำเภอ ปทุมรัตต์
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ kookkai3_etc2hotmail.com
เว็บไซต์ http://korsornorroiet.nfe.go.th/4609/002/index.php