โรงเรียนกศน.ตำบลโนนสวรรค์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโนนสวรรค์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โนนสวรรค์
เขต/อำเภอ ปทุมรัตต์
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ nonsawan_nfe@hotmail.co.th
เว็บไซต์ http://korsornorroiet.nfe.go.th/4609/004/