โรงเรียนกศน.ตำบลโพนสูง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโพนสูง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โพนสูง
เขต/อำเภอ ปทุมรัตต์
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ korsornortumbonphonsung@hotmail.com
เว็บไซต์ http://korsornorroiet.nfe.go.th/4609/006/