โรงเรียนกศน.ตำบลหนองแคน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหนองแคน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หนองแคน
เขต/อำเภอ ปทุมรัตต์
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ nongkan_nn@hotmail.com
เว็บไซต์ http://korsornorroiet.nfe.go.th/4609/007/?name=news1&file=readnews&id=18