โรงเรียนกศน.ตำบลดอกล้ำ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลดอกล้ำ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ดอกล้ำ
เขต/อำเภอ ปทุมรัตต์
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ doklum_@hotmail.com
เว็บไซต์ http://korsornorroiet.nfe.go.th/4609/008/