โรงเรียนกศน.ตำบลบัวแดง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบัวแดง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บัวแดง
เขต/อำเภอ ปทุมรัตต์
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ kosono.buadang@hotmail.com
เว็บไซต์ http://korsornorroiet.nfe.go.th/4609/001/