โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ชื่อโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประเภทโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิค
แขวง/ตำบล บ้านกลาง
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ urampai@hotmail.com
เว็บไซต์ www.pttc.ac.th