โรงเรียนกศน.ตำบลดงครั่งน้อย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลดงครั่งน้อย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ดงครั่งน้อย
เขต/อำเภอ เกษตรวิสัย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ vityada-2510@hotmail.com
เว็บไซต์ www.kasetwisai.go.th/Dong times less