โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งทอง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทุ่งทอง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทุ่งทอง
เขต/อำเภอ เกษตรวิสัย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ oulpepang@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.kasetwisainfe.go.th/Tungtonf