โรงเรียนกศน.ตำบลโนนสว่าง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโนนสว่าง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โนนสว่าง
เขต/อำเภอ เกษตรวิสัย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ mon_1805@hotmail.com
เว็บไซต์ -