โรงเรียนกศน.ตำบลน้ำอ้อม

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลน้ำอ้อม
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล น้ำอ้อม
เขต/อำเภอ เกษตรวิสัย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ Nangnoi-ni12@hotmail.com
เว็บไซต์ www.kasetwisai.go.th/Namoon