โรงเรียนกศน.ตำบลกำแพง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลกำแพง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล กำแพง
เขต/อำเภอ เกษตรวิสัย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ chanutpong-2011@hotmail.com
เว็บไซต์ -