โรงเรียนกศน.ตำบลหนองแวง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหนองแวง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หนองแวง
เขต/อำเภอ เกษตรวิสัย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.kasetwisai.go.th/nongweang