โรงเรียนกศน.ตำบลดงครั่งใหญ่

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลดงครั่งใหญ่
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ดงครั่งใหญ่
เขต/อำเภอ เกษตรวิสัย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ Dokmai_ka@hotmail.com
เว็บไซต์ -