โรงเรียนกศน.ตำบลสิงห์โคก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลสิงห์โคก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล สิงห์โคก
เขต/อำเภอ เกษตรวิสัย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ assarapie @hotmail.com
เว็บไซต์ www.kasetwisai.go.th/kok sing