โรงเรียนกศน.ตำบลเหล่าหลวง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเหล่าหลวง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เหล่าหลวง
เขต/อำเภอ เกษตรวิสัย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ pratthana18@hotmail.com
เว็บไซต์ -