โรงเรียนกศน.ตำบลเมืองบัว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเมืองบัว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เมืองบัว
เขต/อำเภอ เกษตรวิสัย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.kasetwisai.go.th/Mueangbea