โรงเรียนกศน.ตำบลเกษตรวิสัย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเกษตรวิสัย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เกษตรวิสัย
เขต/อำเภอ เกษตรวิสัย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.kasetwisai.go.th/kasetwisai