โรงเรียนกศน.ตำบลแคนใหญ่

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลแคนใหญ่
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล แคนใหญ่
เขต/อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ ัีyuthtana_korn@windows;ive.com
เว็บไซต์ -